Conducere

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT
Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin


Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 258
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cosmin.dobrin@man.ase.ro; cdobrin@yahoo.com
Audientețe: Marţi 08.00 – 10.00 (sala 1303)